Universell utforming
Oversikt og beskrivelse av 35 krav for private bedrifter

1.0 – Mulig å oppfatte

 • Teskting for videoer og alt tekst til bilder med relevant innhold (gjelder ikke dekorativt)

 • Gjøre video- og lydklipp tilgjengelig på alternativ måte. Skal markeres tydelig som alternativ tekst til video/lyd

 • Videoklipp skal tekstes, på selve videoen

 • Innhold skal kodes slik at hjelpemidler kan tolke det på en naturlig måte. Logisk oppbygging ved h1, til h2. Ikke hoppe over nivåer osv.

 • Den visuelle rekkefølgen av innhold skal samsvare med rekkefølgen i koden. Lister og tabeller skal kodes slik at hjelpemiddler tolker innhold i riktig rekkefølge.

 • Innhold som er avhengig av plassering, former eller farge skal ha tilleggsinformasjon, slik at bruker kan oppfatte det.

 • Sørg for at innhold som formidles gjennom farger/fargeforskjeller, kan oppfattes uten bruk av farge (gjelder ikke dekorativt)

 • I tilfeller der lyd og video med lyd starter automatisk når siden er lastet, og varer i over tre sekunder, skal det være en separat mekanisme for å styre lyden. Denne skal være innenfor 5 tab-tasteklikk fra start

 • Skal sikre tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn, slik at brukere med nedsatt syn skal kunne lese det uten hjelpemiddel

 • Bruker skal kunne forstørre til 200%, uten å miste innhold. Unntak for teksting av multimedieinnhold og bilder av tekst

 • Skal som hovedregel unngås. Bilde av tekster tillatt i tilfeller der en bestemt presentasjon av tekst er avgjørende for informasjonen som formidles. I enkelte situasjoner, kan det være nødvendig å bruke bilde av tekst for å oppnå en bestemt visuell effekt.

2.0 – Mulig å betjene

 • Sørg for at innhold kan navigeres gjennom kun vha. tastatur

 • Unngå at bruker ikke kan navigere seg bort fra et element

 • Sørg for at bruker får tilstrekkelig tid til å utføre tidsbegrenset handling. Begrepet omfatter også innhold som går videre eller oppdateres i en hastighet som går raskere enn brukeren evne til å lese eller forstå det.

 • Brukeren skal få en mekanisme for å pause, stoppe, skjule eller styre oppdateringsfrekvensen. Eksempel på en mekanisme er en pauseknapp. Kravet gjelder kun for innhold som beveger seg i mer enn 5 sekunder, og presenteres samtidig med annet innhold.

 • Innhold kan ikke blinke/glimte mer enn 3 ganger i sekundet

 • Innhold kan ikke blinke/glimte mer enn 3 ganger i sekundet

 • Blokker som gjentas på flere sider (menyer, topptekster ol.) kan navigeres forbi og til hovedinnhold (treng ikke om hovedinnhold er innen 5 tab-taster)

 • Når hver nettside har en beskrivende sidetittel er det enklere for brukeren å orientere seg på nettstedet og finne relevant innhold, uten å måtte lese innholdet først.

 • Sikre at når brukere navigerer sekvensielt gjennom nettsiden, møter de informasjon i en rekkefølge som ivaretar betydningen og kan brukes med tastaturet.

 • Lenker skal gi informasjon om lenkemålet, slik at brukeren kan ta stilling til om han vil åpne lenken eller ikke. Lenketekst skal tydelig beskrive hva den går til.

 • Sørg for at brukeren har mer enn en måte å finne fram på(minst 2). Det kan for eksempel være med søk, meny eller nettstedkart.

 • Sikre at overskrifter og ledetekster beskriver tema eller hensikten med det aktuelle innholdet, slik at det blir enklere for brukeren å orientere seg i innholdet.

 • Hensikten med kravet er at brukeren skal kunne vite hvor på nettsiden han befinner seg, og hvilket element som har tastaturfokus til enhver tid.

3.0 – Forståelig

 • Hovedspråket på hver enkelt nettside skal være programmatisk bestemt i koden.

 • Når innhold som er på et annet språk enn hovedspråket på nettsiden er identifisert i koden, kan brukeragenter og hjelpemiddelteknologi presentere det i samsvar med språkreglene for det aktuelle språket.

 • Kontekstendring skal bare forekomme når brukeren aktivt gjør en handling, for eksempel klikker på en lenke eller en knapp(åpne nytt vindu, flytte fokus, omorganisering av innhold)

 • Hvis endringer (f.eks å krysse av i en avkryssingsboks, velge en radioknapp, skrive inn eller slette tekst i et skjemafelt) fører til kontekstendring, skal bruker være informert på forhånd

 • Navigasjon eller lenker som gjentas på flere sider skal holde samme rekkefølge (topptekst, klikkbar logo, søkefelt, snarveilenke, meny, bunntekst)

 • Alle brukergrensnittkomponenter(knapper, lenker ol.), som har samme funksjonalitet innenfor et sett av nettsider, identifiseres på en konsekvent måte. Dette gjelder både i koden og visuellt.

 • Informasjon som nettsiden krever, men som brukeren har utelatt (tomme obligatoriske skjemafelter). Informasjon som er gitt i feil dataformat eller med feil verdi.

 • Tydelig tekst og beskrivelse for skjemafelt, ikke bare når felt er markert. Der symbol markerer obligatorisk felt skal det informeres på forhånd(«Obligatoriske felter er merket med * «)

 • Sørg for deskriptiv feil/tilbakemelding, gjerne med eksempel

 • Dette kan være billettkjøp, banktransaksjoner, svar på tester eller endring eller sletting av opplysninger av brukerstyrt informasjon i ulike datalagringssystem. Tre måter å håndtere. Revesere innsending/sletting. Korrigere feil i inndata. Bekrefte all data før innsending

4.0 – Robust

 • Kode skal ha fullstendige start- og sluttkoder, være nøstet i henhold til spesifikasjonene for det aktuelle oppmerkingsspråket, ikke inneholde dupliserte attributter, ha ID-er som er unike

 • Hensikten med suksesskriteriet er å sikre at personer som bruker hjelpemiddelteknologi via koden skal kunne identifisere brukergrensesnittkomponenter, samt hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap, rolle og verdi disse har til enhver tid. WordPress håndtere stortsett dette selv.

Gjennom visuelle virkemidler viser vi kjernen i din virksomhet!
Den visuelle profilen er virksomhetens ansikt og personlighet. Profilen gir uttrykk for dine verdier og visjoner, og formidler ditt strategiske budskap til kunder og bransje.

En enhetlig visuell profil viser hvilke tjenester du tilbyr og hva det er som differensierer deg fra konkurrentene. En visuell profil er sammensatt av mange deler: fonter, bilder, farger og grafiske elementer. Den skal være med deg i mange år, og skal signalisere kjernen i virksomheten. En sterk visuell profil gir et profesjonelt og helhetlig uttrykk, og øker bedriftens troverdighet. Med et godt profilarbeid i bunn er det enklere å formidle budskapet – på alle flater.

Vi anbefaler ulike tjenester for å sikre en helhetlig visuell profil:

Profilhåndbok

Om retningslinjene for den visuelle profilen er satt, vil det bli enklere å produsere markedsmateriell i framtiden. Da trenger man ikke finne opp kruttet hver gang man gjøre en markedsaktivitet. En helhetlig profil sparer deg for både tid og kostnader.Her blir alle detaljer omkring den visuelle profilen notert. Hvordan du skal bruke profilen, tilpasninger til ulike flater, maler – rett og slett en bruksanvisning som sikrer at jobben blir lettere i framtiden.

Gjennom visuelle virkemidler viser vi kjernen i din virksomhet!
Den visuelle profilen er virksomhetens ansikt og personlighet. Profilen gir uttrykk for dine verdier og visjoner, og formidler ditt strategiske budskap til kunder og bransje.

En enhetlig visuell profil viser hvilke tjenester du tilbyr og hva det er som differensierer deg fra konkurrentene. En visuell profil er sammensatt av mange deler: fonter, bilder, farger og grafiske elementer. Den skal være med deg i mange år, og skal signalisere kjernen i virksomheten. En sterk visuell profil gir et profesjonelt og helhetlig uttrykk, og øker bedriftens troverdighet. Med et godt profilarbeid i bunn er det enklere å formidle budskapet – på alle flater.

Vi anbefaler ulike tjenester for å sikre en helhetlig visuell profil:

Profilhåndbok

Om retningslinjene for den visuelle profilen er satt, vil det bli enklere å produsere markedsmateriell i framtiden. Da trenger man ikke finne opp kruttet hver gang man gjøre en markedsaktivitet. En helhetlig profil sparer deg for både tid og kostnader.Her blir alle detaljer omkring den visuelle profilen notert. Hvordan du skal bruke profilen, tilpasninger til ulike flater, maler – rett og slett en bruksanvisning som sikrer at jobben blir lettere i framtiden.

Personvernpreferanser

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra spesifikke tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre personvernpreferansene dine. Det er verdt å merke seg at blokkering av enkelte typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi kan tilby.

Vår nettside bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjepartstjenester. Definer dine personvernpreferanser og/eller godta vår bruk av informasjonskapsler.