Kunde: Seatrans

Årsrapport Seatrans

Creato har stått ansvarlig for utvikling av årsrapport for Seatrans. Prosjektet inkluderte design, layout og oppsett av årsrapport samt produksjon. Seatrans-gruppen er et fullt integrert rederi med in-house befraktning og operasjoner, ship management og bemanning.

Magasin for Seatrans

Utvikling og produksjon av internmagasin. Creato har stått ansvarlig for design, layout, produksjon og distribusjon. Kvartalsvis utgivelse. Seatrans-gruppen er et fullt integrert rederi med in-house befraktning og operasjoner, ship management og bemanning.

Nettsider for Seatrans

Creato har designet nettsidene med responsivt design, noe som vil si at de blir lesbar og tilpasser seg alle plattformer som Pc, lesebrett og mobile enheter. Seatrans-gruppen er et fullt integrert rederi med in-house befraktning og operasjoner, ship management og bemanning.