Kunde: JM

Digitalbrosjyre
for JM Bergen

Creato har utviklet Digitalbrosjyre for JM Bergen sin STORE VISNINGSDAG. Digitalbrosjyren er en interaktiv presentasjon av boligprosjektene til JM Bergen som kan brukes i alle digitale kanaler. Her presenteres prosjektene med kart, bilder, beskrivelse, kontaktinfo og prospekt som kan lastes ned på egen pc. Se digitalbrosjyre.no/jmbergen

3D visulalisering for JM

I tett samarbeid med kunde har vi utviklet 3D illustrasjoner til flere boligprosjekter. Om det er eksteriør eller interiør, så er en god visuell fremstilling et viktig moment i en presentasjon. JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år – hus du trives i.

Facebook kampanje
for JM Norge

Ide, utvikling og igangsetting av Facebook kampanje med annonsering for leiligheter ved Puddefjorden, Damsgård Brygge. JM Norge er en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år - hus du trives i.

Salgsstart på Løypetona
for JM Norge

Salgsstart for JM Norge sin utbygging på Løypetona i Meland Kommune. Creato har vært ansvarlig for design, utvikling og produksjon av prospekt, avisannonser, DM, digitale annonser og Roll up.  JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år - hus du trives i.

Digital sommerkampanje
for JM Norge

Sommerkampanje for JM Norge med visning på bt.no og ba.no i kampanjeperioden. Creato har stått for utvikling av annonsemateriell til kampanjen. JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år - hus du trives i.

Prospekt Damsgård Brygge, JM Norge AS

Creato har stått ansvarlig for utvikling, design og produksjon av flere boligprospekt for JM Norge AS. Blant disse er Byfjorden Panorama, Løypetona i Meland og Damsgård Brygge. For Damsgård Brygge ble det i tillegg til prospekt også utviklet egne nettsider med boligvelger. JM Norge er en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år - hus du trives i.

Boligmagasin for JM Norge

Årlig utgir JM Norge, Avd. Bergen et eget boligmagasin med fulldistribusjon i Bergens Tidende. Creato er ansvarlig for utvikling av boligmagasinet med design / layout og oppsett, fotografering, produksjon og tilrettelegging for distribusjon. JM Norge en av Norges største og mest anerkjente boligleverandører. I Norge har de bygget trygge boliger i 49 år - hus du trives i.