Visuell profil

Visuell profil for
SMISO Hordaland

Creato har stått ansvarlig for utvikling av visuell profil for SMISO Hordaland. Med en sterk visuell profil oppnår bedriften å fremheve kvalitet, karakter og personlighet; og å synliggjøre selskapets grunnleggende verdier.

SMISO Hordaland er et senter for kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt for pårørende til utsatte.