Visuell profil

Visuell profil for Hygienegruppen

Creato har stått ansvarlig for utvikling av visuell profil for Hygienegruppen. Med en sterk visuell profil oppnår bedriften å fremheve kvalitet, karakter og personlighet; og å synliggjøre selskapets grunnleggende verdier.

Hygienegruppen består av erfarne personer som kommer fra renholds bransjen, kjemibransjen og fra kvalitetsarbeid innen næringsmiddelindustrien.