Visuell profil

Visuell profil for Bostek

Creato har stått ansvarlig for utvikling av ny logo og visuell profil for Bostek. Med en sterk visuell profil oppnår Bostek å fremheve kvalitet, karakter og personlighet; og å synliggjøre selskapets grunnleggende verdier.

Bostek leverer fremdriftssystemer, med fokus på kvalitet og pålitelighet, til maritim sektor basert på det kjente merkenavnet MTU. Bostek har egen design, engineering og produksjon av marine genset for de fleste formål innen maritim virksomhet. I tillegg yter Bostek service til alle applikasjoner, med hovedvekt på hurtigbåtsektoren, ferger og offshorenæringen og industri.