Kampanje

Teknisk Fagdag, Tevas

Hvert år inviterer Tevas til Teknisk Fagdag, et heldags seminar for kunder og samarbeidspartnere. Creato står for utvikling og oppsett av digital teaser, invitasjon, nettsider med online booking, program, navnekort, bannere og Roll up.

Tevas er et selskap som leverer Total tekniske entrepriser for den profesjonelle byggebransjen i samarbeid med Anders O. Grevstad, Østensen Eftf. og Petterson og Gjellesvik.