Emballasje

Pakningsdesign tabletter NediVekt

Creato har vært ansvarlig for utvikling av pakningsdesign for flere produkter for Lectinect. Fotografering, tekst, design og illustrasjons- arbeid har vært vesentlige deler av oppdraget.

Lectinect AS ble grunnlagt i år 2000, under navnet Palm Research AS. Det faglige utgangspunktet for firmaet var molekylærbiologi, og i særdeleshet forskning på de helsegevinster mennesker kan få fra plantelektiner.