Emballasje

Vineske, H-Vinduet Magnor

Creato har designet, utviklet og stått ansvarlig for produksjon av vinesker for H-Vinduet Magnor. Vineskene er utviklet med elementer fra selskapets produkter.

H-vinduet Magnor AS har fabrikk og avdeling for produksjonsutvikling i bygden Magnor, nær svenskegrensen 3 mil sør for Kongsvinger. Administrasjon og salgsavdeling ligger i bydelen Fana i Bergen.