Trykksak

Brosjyre for Maritime Bergen

Creato har utviklet presentasjonsbrosjyrer for Maritime Bergen. Vi har stått ansvarlig for illustrasjonsarbeid, design / layout og oppsett. Produksjon av brosjyrer med effekter som PP folie på forsiden som gir et eksklusivt og innbydende preg.

Maritime Bergen er en fellessatsing for økt samhandling og synliggjøring. Felles innsats gir felles resultater, og derfor utvikles det konkrete samarbeidsprosjekter innen bl.a. kompetanseutvikling og kunnskapsdeling, rekruttering til næringen og koordinert opptreden til fremme av næringens fellesinteresser på aktuelle arenaer.