Årsrapport

Årsrapport Sparebanken Vest

Creato har stått ansvarlig for utvikling av årsrapport for Sparebanken Vest. Prosjektet inkluderte ide, utvikling av tekst, fotografering, design, layout og oppsett av årsrapporten.

Sparebanken Vest er en sammenslutning av mange banker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Den største banken, Bergens Sparebank ble etablert i 1823, og Sparebanken Vest er således landets nest eldste bank.