Årsrapport

Årsrapport Altinex

Creato har stått ansvarlig for utvikling av årsrapport for Altinex. Prosjektet inkluderte ide, utvikling av tekst, fotografering, design, layout og oppsett samt produksjon og distribusjon.

Altinex ASA ble etablert i 1987 under navnet Mercur Subsea Products ASA. I 2007 ble selskapet overtatt av Noreco. Selskapet var notert på Oslo Børs under tickeren MSP fram til år 2000 og ALX fra 2000 til 2007.