3D visualisering

3D visualisering av
Coast messestand

3D illustrasjoner  er en god visuell fremstilling og et viktig moment når vi designer messestands. Kunden får et helhetlig inntrykk av standen.

Coast Seafood er verdens største frittstående handelsselskap for oppdrettet atlanterhavslaks og fjordørret. Coast Seafood har hovedkontor i Måløy og avdelingskontor i Bergen, Boston USA og Sydney, Australia.