PROGRAM
MØTELEIAR: Siren Sundland, Sparebanken Vest

DAG 1
ONSDAG 14.NOVEMBER

Tid Hendelse
11:00 Registrering
11:30 Lunsj
12:30 Kulturelt innslag
Velkomen til Ulvik! Opning ved rådsordførar og ordførar i Ulvik herad, Hans Petter Thorbjørnsen
Hardanger – ein region med ei berusande og grøn framtid
13.00 – 13.30 Sidereventyret i Hardanger – eit tilbakeblikk Historie, samarbeid, utvikling, internasjonalisering Asbjørn Børsheim
13.30 – 14.00 «Vi er berre i starten enno  – Sider frå Hardanger i enorm utvikling»
Olav Bleie – Alde Sider
14.00 – 14.15  Pause
14.15 – 14.45 Jord som grunnlag for smak og oppleving
Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
14.45 – 15.00 Hotellgjestene vil ha sider frå Hardanger
Kjetil Widding, Utne Hotel «Siderhotellet»
15.00 – 15.45 Hardanger – Noregs Champagne?
Richard Juhlin, svensk champagneforfattar
15.45 – 16.00 Pause
REISELIVSDEL: Berekraftig reiseliv for framtida, kva inneber det?
16.00 – 16.40 Vegkart frå reiselivsnæringa i Noreg – Mot eit berekraftig reiseliv
Anne Mari Aamelfot Hjelle, leiar naturforvaltning/-fagsjef naturforvaltning DNT
16.40 – 17.20 Kva er konsekvensane for norsk reiseliv om ein tek berekraft på alvor?
Arild Molstad, journalist, forfattar og internasjonal uavhengig rådgjevar for berekraftig reiseliv
17.20 – 17.40 Pause
17.40 – 18.00 Status i reiselivshardanger og introduksjon av ny reiselivsdirektør Andreas Skogseth
Hans Jørgen Andersen og Andreas Skogseth, Visit Hardangerfjord AS
19.00 – 20.00 Hardangeraperitiff presentert av Richard Juhlin
20.00  Konferansemiddag med kunstnarlege innslag

DAG 2
TORSDAG 15.NOVEMBER

Tid Hendelse
Kreativitet og innovasjon for ei berekraftig utvikling
– Det grøne Hardanger!
08.45 – 09.45 Korleis få til nyskaping i praksis?
Erik Lerdahl, Norges einaste professor i kreativitet
09.45 – 10.00 Hardanger Musikkfest
Tora Augestad
10.00 – 10.10 Pause
10.10 – 10.30 Lokalmatproduksjon i Hardanger – Korleis ser framtida ut?
Kristine Håland, Hardangersmak
10.30 – 10.50 Alternative energikjelder for framtida
Ingrid von Steng Velken, BKK
10.50 – 11.00 Fylkesvinnar for Smartare energi: Norheimsund skule
Ida Maage Elstad, Ungt Entreprenørskap Hardanger
11.00 – 11.30 Pause og utsjekk
11.30 – 12.00 «Siderklyngeprosjektet»
Gunnhild Jaastad, NIBIO og Leif Øie
12.00 – 12.30 Næringsutvikling i Hardanger – Kva skal vi leva av i framtida?
Barbara Zanoni Utne, Hotel Ullensvang
12.30 – 12.55 Utdeling av Nyskapingsprisen 2018
– Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie
12.55 – 13.00 Avslutning v/ rådsordførar Hans Petter Thorbjørnsen
13.00 Lunsj

Hardangerkonferansen 2018

Eit samarbeid mellom: